Apie projektą

JBG Didysis brolis/sesė projektas – tai savanoriška JBG Alumni mentorystės programa, skirta visiems esamiems gimnazijos moksleiviams. Jos tikslas – skatinti esamų ir buvusių balčikoniečių neformalų tarpusavio bendradarbiavimą, siekiant dalintis gerąja praktika, žiniomis ir patirtimi su dabartiniais gimnazistais, atsakyti į labiausiai jiems rūpimus klausimus ir taip padėti mokiniams siekti užsibrėžtų tikslų. O kartu tai projektas, suteikiantis Alumnams galimybę išlaikyti ryšį su juos ugdžiusia Gimnazija.

JBG Didysis brolis/sesė projektas startavo 2016-ųjų pavasarį aktyvių JBG Alumni iniciatyva. Pirmojo sezono metu 28 trečių ir ketvirtų klasių gimnazistai pasirinko 33 Didžiuosius Brolius/Seses. 2016-aisiais – 2017-aisiais, antrojo sezono metu, jau turėjome virš 60 mentorių ir beveik tiek pat dalyvavusių mokinių iš visų klasių.

Pagrindiniai aptariami klausimai:

 • studijų kryptys ir jų programos;
 • profesinės galimybės pasirinktoje srityje;
 • specifinių įgūdžių klausimai
 • pasiruošimas stojimo egzaminams ar studijoms;
 • minkštųjų įgūdžių lavinimas.

Kas gali dalyvauti projekte?

Projekte mažuoju broliu/sese kviečiami tapti visų gimnazijos klasių moksleiviai, besidomintys įvairiomis studijų galimybėmis, norintys išgirsti tam tikros srities specialistų nuomonę, planuojantys studijuoti užsienyje, o galbūt norintys pasimokyti iš gyvenimiškos patirties istorijų.

Kaip viskas vyksta?

 • Projekto atranka organizuojama vieną kartą metuose, kurios metu gimnazistai registruojasi dalyvauti projekte.
 • Mentoriai yra suskirstyti į septynias sritis, priklausomai nuo baigtų studijų ar darbo.
 • Registruodamiesi gimnazistai prioriteto tvarka pasirenka tris mentorius iš projekto interneto puslapyje esamų mentorių sąrašo.
 • Vykdant atranką siekiama gimnazistą suporuoti su norimu mentoriu, atsižvelgiant į moksleivio motyvaciją.
 • Paskelbus poras, gimnazistas turi susisiekti su mentoriumi – tai padaryti turi per 1 – 2 savaites.
 • Bendravimas prasideda Jums patogiausiu būdu: Skype, elektroniniais laiškais, skambučiais, o galbūt prie kavos Panevėžyje ar Vilniuje.