Socialiniai mokslai

Darius Jokubaitis ’08

Darius_Jokubaitis

Baigė Vadybos informacines sistemas, VU Ekonomikos faklutete. Dirba reklamos srityje jau bene 7 metus.

Gali papasakoti, kokių žmonių ieško reklamos rinka (nuo skaičių iki meno), kaip papildoma veikla gali padėti pasiekti išsikeltus tikslus.


Uršulė Vilytė ’17

Šiuo metu studijuoja Psichologiją Vilniaus universitete, antrame kurse. Taip pat ji aktyviai dalyvauja Vilniaus universiteto Studentų atstovybės veikloje kaip informacinės srities koordinatorė Filosofijos fakultete.

Ji moksleiviams gali suteikti informacijos apie psichologijos studijas ir kitas studijų programas, esančias Filosofijos fakultete, bei atsakyti į bendruosius klausimus apie studijas.


Rosvita Čekanauskaitė ’18

Studijuoja Reklamos vadybą Vilniaus verslo vadybos kolegijoje (VIKO). Rinkdamasi bakalauro studijas svarstė tarp marketingo ir kūrybinių industrijų studijų Lietuvoje.

Ji mielai pasidalintų savo patirtimi, kodėl nusprendė rinktis būtent reklamos vadybą, papasakotų apie Vilniaus kolegijos veiklą bei kolegijos suteikiamas galimybės, nes yra Vilniaus kolegijos Studentų atstovybės (SA) laisvalaikio komiteto laisvoji narė.


Ineta Aleknavičiūtė ’18

Studijuoja Politikos mokslus Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų institute. Rinkdamasi studijas domėjosi įvairiomis socialinių mokslų programomis, tad galėtų padėti moksleiviams, kuriuos domina būtent ši mokslų sritis.

Ineta galėtų padėti moksleiviams, kurie yra aktyvūs visuomeniniame gyvenime, domisi politika ir/ar kultūra, istorija. Be to, mielai padėtų surasti atsakymus ir į kasdienius klausimus.


Aušra Starkuvienė ’01

Yra baigusi organizacinės psichologijos magistro studijas VDU. Yra dirbusi personalo atrankų kompanijoje, šiuo metu dirba personalo vadove.

Galėtų pagelbėti su apsisprendimu ar verta rinktis tokias studijas, kaip sunku/lengva susirasti darbą baigus studijas, ko reikia norint dirbti pagal pasirinktą specialybę.


Ieva Šukytė ’15

Ieva Šukytė2

Trečio kurso psichologijos studentė Vilniaus universitete. Nors mokykloje mylėjo matematiką, studijuoti pasirinko socialinius mokslus ir dar kurį laiką aiškinosi, kuo skiriasi psichologija nuo filosofijos. Be studijų dar savanoriauja, aktyviai veikia studentų atstovybėje, ir dirba, tad gali padėti planuojant savo užimtumą.

Ieva mielai pasidalins žiniomis ir patirtimi apie studijas Vilniaus universitete ir nuo ryto iki vakaro leidžiamas dienas Vilniaus centre.


Miglė Mataitytė ’15

Studijuoja Generolo Jono Žemaičio karo akademijoje, tarptautinius santykius, 3-iame kurse.

Mielai pasidalintų patirtimi kariuomenėje bei tarptautinių santykių srityje.


Agnė Šileikaitė ’10

Agnė baigė Politikos ir Tarptautinių santykių bakalauro studijas Bath universitete, Anglijoje, o po to tęsė magistro studijas Leideno universitete, Nyderlanduose. Studijų metu stažavosi Indijoje, Nyderlanduose ir Belgijoje ir laikinai dirbo NATO. Šiuo metu Agnė dirba su finansinių nusikaltimų tyrimais ir kibernetine sauga privačiame sektoriuje.

Agnė galėtų patarti moksleiviams, besidomintiems studijomis Anglijoje ar Nyderlanduose, ir besidomintiems politikos mokslais, ypač (kibernetiniu) saugumu, gynyba ir finansiniais nusikaltimais.